8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135
8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135

$599,950

8414 Chenin Blanc Lane, San Jose, CA, 95135

21
Courtesy of: Lucinda Havart-Simkin 01960764 | EQ1