4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111
4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111

$1,350,000

4949 Yaple, Santa Barbara, CA, 93111

21
Courtesy of: Village Properties