822 Milpas, Santa Barbara, CA, 93103
822 Milpas, Santa Barbara, CA, 93103
822 Milpas, Santa Barbara, CA, 93103
822 Milpas, Santa Barbara, CA, 93103

$1,450,000

822 Milpas, Santa Barbara, CA, 93103

PENDING